עמותת יכולות

 


* יחודי * העליה בבגרות בבית ג'ן ובמגזר הדרוזי *
    יכולות בשיתוף הנהלות וצוותי בתיה"ס, ומשרד החינוך
לחץ כאן

להרחבה על השיטה והפדגוגיה המיושמת גם במגזר הדרוזי לחץ כאן


למרות המאמץ רב השנים,
ולצד הישגים, מערכת החינוך הישראלית מתאפיינת גם עפ"י השוואות בין לאומיות בהישגים שעדיין אינם משביעי רצון ובפערים החופפים רקע חברתי כלכלי. לפערים אלה השלכות רבות כגון: פגיעה בסולידאריות החברתית, אובדן הון אנושי, כרסום בלגיטימציה של המוסד הבית ספרי כמוסד מריטוקראטי, וערעור ואיבוד האמונה ביכולת להצליח בביה"ס בקרב כמות אדירה של תלמידים החווים מידי יום, כשלונות לימודיים.

בבסיסם של תכניות יכולות (תכניות תפנית לשעבר) האמונה והידיעה, שפרט לשיעור מזערי של חריגים, כל אחד יכול להצליח בבית הספר ולהגיע להישגים מרשימים. גם פערי לימוד בני שנים, ניתנים לצמצום עד כדי ביטול! צמצום פערים וביטול החפיפה בין הישגים לרקע שיוכי, הם יעד לאומי חברתי ממעלה ראשונה בחברה פלורליסטית כגון הישראלית.

תכניות יכולות החלו פעולתן בתשס"א (תכנית תפנית לשעבר) כתוכניות משותפות לקרן רש"י ומשרד החינוך מחוז דרום, ופועלות כיום במסגרת עמותת יכולות – מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, בעלויות ותורמים, בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בדרום, בצפון ובמרכז, במגזרים שונים, ומבצעת בבתי ספר על יסודיים ובמסגרות על תיכוניות פעילויות שתכליתן: הגברת הצדק והשוויון במשאבים, פדגוגיה מותאמת ובתוצאות החינוך, תוך הצלחה לימודית מחודשת על פי אמות מידה אוניברסאליות שבאות לידי יטוי גם בשיעורי זכאות לבגרות (לדוגמא: בית ג'ן, באר שבע ועוד), עם אוכלוסיות תלמידים שבדרך הפעולה הרגילה, בי"ס כשל איתם.

 

לפרטים נוספים אודות תכנית יכולות חסם לבגרות שמאחורי הגרף

לתוצאות נוספות של תכנית יכולות חסם לבגרות,

לתמיכה במערכת חסם אינטרנטית עבור מנחים ורכזים לחץ כאן

חדשות

92% גיוס לצה"ל - מסיימי יב' בתכנית יכולות סטארט לאקדמיה תשע"א - תלמידים שהיו בכיתה ט' בעלי מעל 7 ציונים שליליים ובנשירה סמויה (דו"ח מ- 2013).

בית ג'אן - מקום 3 בישראל בשיעור הזכאות לבגרות. עיין בתרומת תכניות "חסם" ו"סטארט" של יכולות לעליה בבגרות בתיכון בית ג'אן.

יכולות סטארט תשע"ב - כ- 66% זכאים לבגרות, תלמידים מ- 15 בתי"ס, שהיו בכיתה ט' בעלי למעלה מ-7 ציונים שליליים.

דו"ח אוניברסיטת ת"א (תשע"ד – 2014),
31.1% מבוגרי יב' במחזור הראשון ביכולות סטארט, לומדים באקדמיה תוך 7 שנים מסיום יב'. תלמידים שהיו בכיתה ט' בנשירה סמויה ובעלי ההישגים הנמוכים ביותר בשכ
בה.

יכולות לבגרות מקצוע חסם, ארצי תשע"ג - 93% הצלחה

בוגרי תכנית סטארט ותכנית אקדמיה, להרשמה לתכנית הבוגרים להשכלה גבוהה הכוללת סיוע ומלגות, פנו לקרן קציר, טלפון: 08-9146741

תוצאות עמותת יכולות בבתי"ס תיכוניים בפריפריה ובאקדמיה תשס"א- תשע"ג (2001-2013). לצפייה במצגת לחץ כאן

***