עמותת יכולות

 


* יחודי * העליה בבגרות בבית ג'ן ובמגזר הדרוזי תשע"ב
    * העליה בבגרות בבית ג'ן ובמגזר הדרוזי תשע"ג *
יכולות בשיתוף הנהלות וצוותי בתיה"ס, ומשרד החינוך
לחץ כאן

להרחבה על השיטה והפדגוגיה  לחץ כאן


למרות המאמץ רב השנים,
ולצד הישגים, מערכת החינוך הישראלית מתאפיינת גם עפ"י השוואות בין לאומיות בהישגים שעדיין אינם משביעי רצון ובפערים החופפים רקע חברתי כלכלי. לפערים אלה השלכות רבות כגון: פגיעה בסולידאריות החברתית, אובדן הון אנושי, כרסום בלגיטימציה של המוסד הבית ספרי כמוסד מריטוקראטי, וערעור ואיבוד האמונה ביכולת להצליח בביה"ס בקרב כמות אדירה של תלמידים החווים מידי יום, כשלונות לימודיים.

בבסיסם של תכניות יכולות (תכניות תפנית לשעבר) האמונה והידיעה, שפרט לשיעור מזערי של חריגים, כל אחד יכול להצליח בבית הספר ולהגיע להישגים מרשימים. גם פערי לימוד בני שנים, ניתנים לצמצום עד כדי ביטול! צמצום פערים וביטול החפיפה בין הישגים לרקע שיוכי, הם יעד לאומי חברתי ממעלה ראשונה בחברה פלורליסטית כגון הישראלית.

תכניות יכולות החלו פעולתן בתשס"א (תכנית תפנית לשעבר) כתוכניות משותפות לקרן רש"י ומשרד החינוך מחוז דרום, ופועלות כיום במסגרת עמותת יכולות – מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, בעלויות ותורמים, בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בדרום, בצפון ובמרכז, במגזרים שונים, ומבצעת בבתי ספר על יסודיים ובמסגרות על תיכוניות פעילויות שתכליתן: הגברת הצדק והשוויון במשאבים, פדגוגיה מותאמת ובתוצאות החינוך, תוך הצלחה לימודית מחודשת על פי אמות מידה אוניברסאליות שבאות לידי יטוי גם בשיעורי זכאות לבגרות (לדוגמא: בית ג'ן, באר שבע ועוד), עם אוכלוסיות תלמידים שבדרך הפעולה הרגילה, בי"ס כשל איתם.

 

לפרטים נוספים אודות תכנית יכולות חסם לבגרות שמאחורי הגרף

לתוצאות נוספות של תכנית יכולות חסם לבגרות,

לתמיכה במערכת חסם אינטרנטית עבור מנחים ורכזים לחץ כאן

חדשות

92% גיוס לצה"ל - מסיימי יב' תכנית יכולות סטארט לאקדמיה תשע"א -נתונים ארציים
תלמידים שהיו בכיתה ט' בעלי מעל 7 ציונים שליליים ובנשירה סמויה (דו"ח מ- 2013).
(נתוני צה"ל שאושרו גם על ידי אוניברסיטת תל אביב)

בית ג'אן בסיוע יכולות תשע"ב, מקום 3 בישראל בזכאות לבגרות. עיין בתרומת תכניות "חסם" ו"סטארט" של יכולות לעליה בבגרות בתיכון בית ג'אן.

בית ג'אן בסיוע יכולות תשע"ג, מקום 2 בישראל בזכאות לבגרות. עיין בתרומת תכניות "חסם" ו"סטארט" של יכולות לעליה בבגרות בתיכון בית ג'אן.

יכולות סטארט תשע"ב (נתונים ארציים) - 66% זכאים לבגרות, תלמידים מ- 15 בתי"ס תיכוניים בפריפריה, שהיו בכיתה ט' בעלי למעלה מ-7 ציונים שליליים. (נתונים ארציים שאושרו ע"י אוניברסיטת תל אביב)

דו"ח אוניברסיטת ת"א (תשע"ד – 2014)
31% מבוגרי יב' יכולות סטארט במחזור הראשון, לומדים באקדמיה תוך 7 שנים מסיום יב'.
תלמידים שהיו בכיתה ט' בנשירה סמויה ובעלי ההישגים הנמוכים ביותר בשכבה.(נתונים ארציים).

יכולות לבגרות מקצוע חסם, ארצי תשע"ג - 93% הצלחה  
(נתונים ארציים שאושרו על ידי אוניברסיטת תל אביב).

בוגרי תכנית סטארט ותכנית אקדמיה,
להרשמה לתכנית הבוגרים להשכלה גבוהה הכוללת סיוע ומלגות, פנו לקרן קציר, טלפון: 08-9146741

תוצאות ארציות פעילות יכולות בבתי"ס תיכוניים בפריפריה ובאקדמיה תשס"א- תשע"ג (2001-2013). לצפייה במצגת

***

*** חדש ביכולות ***
אתר יכולות פדגוגיה
שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), התיאוריה, הפדגוגיה, הדידקטיקה, כלים, עזרים ואופני יישום.