עמותת יכולות


* יחודי * העליה בבגרות בבית ג'ן ובמגזר הדרוזי
יכולות בשיתוף הנהלות וצוותי בתיה"ס, ומשרד החינוך
לחץ כאן

להרחבה על הפדגוגיה והשיטה לחץ כאן


למרות המאמץ רב השנים,

ולצד הישגים, מערכת החינוך הישראלית מתאפיינת גם עפ"י השוואות בין לאומיות בהישגים שעדיין אינם משביעי רצון ובפערים החופפים רקע חברתי כלכלי. לפערים אלה השלכות רבות כגון: פגיעה בסולידאריות החברתית, אובדן הון אנושי, כרסום בלגיטימציה של המוסד הבית ספרי כמוסד מריטוקראטי, וערעור ואיבוד האמונה ביכולת להצליח בביה"ס בקרב כמות אדירה של תלמידים החווים מידי יום, כשלונות לימודיים.

בבסיסם של תכניות יכולות (תכניות תפנית) האמונה והידיעה, שפרט לשיעור מזערי של חריגים, כל אחד יכול להצליח בבית הספר ולהגיע להישגים מרשימים. גם פערי לימוד בני שנים, ניתנים לצמצום עד כדי ביטול! צמצום פערים וביטול החפיפה בין הישגים לרקע שיוכי, הם יעד לאומי חברתי ממעלה ראשונה בחברה פלורליסטית כגון הישראלית.

תכנית תפנית החלה פעולתה בתשס"א כתכנית משותפת לקרן רש"י ומשרד החינוך מחוז דרום, פועלת כיום כעמותת יכולות – מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, בעלויות ותורמים, בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בדרום, בצפון ובמרכז, במגזרים שונים, ומבצעת בבתי ספר על יסודיים ובמסגרות על תיכוניות פעילויות שתכליתן: הגברת הצדק והשוויון במשאבים, פדגוגיה מותאמת ובתוצאות החינוך, תוך הצלחה לימודית מחודשת על פי אמות מידה אוניברסאליות שבאות לידי יטוי גם בשיעורי זכאות לבגרות (לדוגמא: בית ג'ן, באר שבע ועוד), עם אוכלוסיות תלמידים שבדרך הפעולה הרגילה, בי"ס כשל איתם.

 

לפרטים נוספים אודות תכנית יכולות חסם לבגרות שמאחורי הגרף

לתוצאות נוספות של תכנית יכולות חסם לבגרות,

לתמיכה במערכת חסם אינטרנטית עבור מנחים ורכזים לחץ כאן

חדשות

92% גיוס לצה"ל - מסיימי יב' בתכנית יכולות (תפנית) סטארט לאקדמיה תשע"א - תלמידים שהיו בכיתה ט' בעלי מעל 7 ציונים שליליים ובנשירה סמויה (דו"ח מ- 2013). לדו"ח המלא

בית ג'אן - מקום 3 בישראל בשיעור הזכאות לבגרות. עוד על תכניות "חסם" ו"סטארט" של יכולות והעליה בבגרות בתיכון בית ג'אן לחץ כאן.

יכולות סטארט תשע"ב - כ- 66% זכאים לבגרות, תלמידים מ- 15 בתי"ס, שהיו בכיתה ט' בעלי למעלה מ-7 ציונים שליליים. לצפיה בדו"ח

דו"ח אוניברסיטת ת"א (תשע"ד – 2014),
31.1% מבוגרי יב' במחזור הראשון ביכולות סטארט, לומדים באקדמיה תוך 7 שנים מסיום יב'. תלמידים שהיו בכיתה ט' בנשירה סמויה ובעלי ההישגים הנמוכים ביותר בשכ
בה. לצפיה בדו"ח המלא

יכולות לבגרות מקצוע חסם, ארצי תשע"ג - 92.5% הצלחה

יכולות לבגרות מקצוע חסם במגזר הדרוזי, תשע"ג - 93% הצלחה

בוגרי תכנית סטארט ותכנית אקדמיה, להרשמה לתכנית הבוגרים להשכלה גבוהה הכוללת סיוע ומלגות, פנו לקרן קציר, טלפון: 08-9146741

תוצאות עמותת יכולות (תפנית) בבתי"ס תיכוניים בפריפריה ובאקדמיה תשס"א- תשע"ג (2001-2013). לצפייה במצגת לחץ כאן

***