בוגרי סטארט

תכנית בוגרי "סטארט לאקדמיה" לימודים גבוהים,

תכנית תפנית לבגרות סטארט החלה פעילותה בתשס"ד בשני בתי"ס תיכוניים בבאר שבע והתקבלו אליה תלמידי ט' שהיו בעלי ההישגים הנמוכים בשכבה. התכנית, שפועלת ע"י צוות בית ספרי, החלה את פעילותה הייחודית עם תלמידים אלה וכמחציתם רכשו תעודת בגרות בתום יב'. 
בתשע"ג, התכנית מנתה כ- 3,000 בעלי מאפיינים זהים לנ"ל.
71% ממסיימי יב' בתכנית בתשע"ג, רכשו תעודת בגרות.

החל מתשע"ג התכנית מסייעת לבוגריה מכל בתי הספר ללמוד לימודים גבוהים באקדמיה.

החל מ- 1 לספטמבר 2014,

הפעלה וניהול הטיפול בבוגרי תכנית סטארט ובבוגרי תכנית אקדמיה שכבר מקבלים סיוע,
ובוגרים המעוניינים בסיוע בלימודים גבוהים,

עברה לאחריות
קרן קציר (קרן רש").

לסיוע, טפסים  ומידע ובכל נושא יש לפנות: