בוגרי תכנית אקדמיה

לבוגרי תכנית אקדמיה

החל מ- 1 לספטמבר 2014,

הפעלה וניהול הטיפול בבוגרי תכנית סטארט ובבוגרי תכנית אקדמיה שכבר מקבלים סיוע,


ובוגרים המעוניינים בסיוע בלימודים גבוהים,

עברה לאחריות
קרן קציר (קרן רש").

לסיוע, טפסים  ומידע ובכל נושא יש לפנות: